fbpx

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2023

REGULAMIN SERWISU ZIELONY PUZZEL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z serwisu zielonypuzzel.pl, z omówieniem celu usług, sposobu ich świadczenia i praw Klienta przysługujących w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis zielonypuzzel.pl

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

Właścicielem serwisu zielonypuzzel.pl jest firma:

Idea Puzzel Catering Sp.z o.o.
39-460 Tarnowska Wola 225
KRS: 0000777844
REGON: 382879849,
NIP: 8672247484

§2 DEFINICJE

2.1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako:

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Zielony Puzzel;

Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: https://zielonypuzzel.pl/, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Zielony Puzzel oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

Zielony Puzzel – firma Idea Puzzel Catering Sp.z o.o. 39-460 Tarnowska Wola 225, KRS: 0000777844, REGON: 382879849,NIP: 8672247484

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, które korzystają z Usług Zielonego Puzzla

Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Zielonym Puzzlem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

Usługi – przygotowanie zestawów posiłków  przez Zielony Puzzel, ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie zielonypuzzel.pl;

Program/Dieta – wybrana konfiguracja zestawu cateringu określona stylem kuchni, kalorycznością i czasem trwania

Zestaw Testowy – zestaw cateringu składający się z 5 posiłków w wybranej kaloryczności, oferowany z obniżonej cenie od 45zł.

Siła wyższa – zdarzenie, okoliczność:  zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia,  którego skutkom nie można zapobiec.

Złożenie zamówienia – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, składane za pomocą formularza zamówienia, dostępnego w serwisie zielonypuzzel.pl

Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju produktów

Strefa dowozu – Dostawa w strefie dowozu jest bezpłatna. Możliwość i opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z konsultantem serwisu zielonypuzzel.pl

Konto – konto klienta w serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w serwisie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umów z Zielonym Puzzlem, w tym sposobu dostawy i płatności.

Panel Klienta – konto założone za pośrednictwem strony: Moje zamówienia – Zielony Puzzel, umożliwiająca samodzielne zarządzanie warunkami dostawy w tym zmianę czasu i miejsca dostaw.

§3 WARUNKI TECHNICZNE

3.1. Celem skorzystania z usług serwisu zielonypuzzel.pl Klient musi spełniać co najmniej wymienione warunki techniczne:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW, aktywnie połączonego z siecią internetową

prawidłowo zainstalowany system operacyjny;

prawidłowo zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa;

3.2. Zielony Puzzel informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Zielonym Puzzlem a Klientem.

3.3. Zielony Puzzel zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu zielonypuzzel.pl może być utrudniony lub niemożliwy. Zielony Puzzel zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, by utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i w sposób jak najmniej dolegliwy dla Klienta.

§4 PRZEDMIOT USŁUG

4.1. Serwis zielonypuzzel.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu, biura lub precyzyjnie wskazanego przez Klienta miejsca zestawów cateringu składających się z 4 lub 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub 3 posiłków (II śniadanie, obiad, podwieczorek) albo pojedynczych posiłków wedle dowolnych konfiguracji wybranych z opcji „Wybór Posiłków”. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.

4.2. Posiłki spakowane w białe lub czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

5.1. Klient poprzez złożenie zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

5.2. Zamówienie można złożyć jako Klient zarejestrowany po uprzednim wprowadzeniu swoich danych do formularza rejestracji, każdorazowo logując się na utworzone w ten sposób konto.

5.3. Przystąpienie do serwisu zielonypuzzel.pl następuje  po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.zielonypuzzel.pl. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

5.4. Celem złożenia zamówienia i dobrania optymalnego programu Klient winien, korzystając z dostępnych w serwisie zielonypuzzel.pl narzędzi:

5.4.1. Dobrać program diety spośród dostępnych w serwisie zielonypuzzel.pl poprzez skorzystanie z kalkulatora kalorii, pomagającym w określeniu indywidualnej kaloryczności. Kalkulator kalorii automatycznie wskaże wartości dla diety redukcyjnej i podtrzymującej, po odznaczeniu  takich danych jak: wiek, wzrost, waga, tryb życia. Następnie należy wybrać zestaw odpowiadający proponowanym wartościom.

5.4.2. Wybrać do koszyka odpowiednią spośród dostępnych diet, odznaczyć jej okres trwania oraz kaloryczność.
5.4.3.  Odznaczyć w kalendarzu dni, w których catering ma być dostarczany, podać miejsce i czas dostawy, przejść do kasy.
5.4.4. Wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie.
5.4.5. Wypełnić formularz z danymi osobowymi.

5.5. Umowa zostaje zawarta w chwili kliknięcia przycisku z formułą „KUPUJE I PŁACĘ” lub „ZAMAWIAM”.

5.6. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy kontakt@zielonypuzzel.pl. Poniżej szczegółowa tabela ukazująca możliwe dni zamówienia i późniejszej realizacji dostawy (tabela nie dotyczy opcji Wybór Posiłków):

Dzień złożenia zamówieniaDo godzinyZostanie zrealizowane wNatomiast po tej godzinie w
Niedziela 08:00PoniedziałekWtorek
Poniedziałek 08:00Wtorek Środa
Wtorek 08:00Środa Czwartek
Środa 08:00Czwartek Piątek
Czwartek 00:00Piątek Poniedziałek
Piątek 00:00 PoniedziałekPoniedziałek
Sobota 00:00 PoniedziałekPoniedziałek

5.7. Biuro serwisu zielonypuzzel.pl nie przyjmuje zamówień telefonicznych, możliwe jest zamawianie tylko przez formularz na stronie sklepu internetowego zielonypuzzel.pl. W godzinach 09:00-17:00 w dni robocze prowadzona jest bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 532-532-765

5.8. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu.

5.9. Klient zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.

5.10. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w serwisie zielonypuzzel.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

5.11. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu zielonypuzzel.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to aspektów zdrowotnych:

 1. a) chorób istniejących oraz przebytych;
 2. b) nadciśnienia tętniczego;
 3. c) cukrzycy;
 4. d) nietolerancji laktozy;
 5. e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 6. f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 7. g) alergii.

5.12. Zielony Puzzel nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 5.11.

5.13. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Usług serwisu zielonypuzzel.pl.

5.14. Zielony Puzzel nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:

 • a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
 • b) zaburzeniami hormonalnymi;
 • c) cukrzycą typu 1 lub 2;
 • d) nietolerancją pokarmową;
 • e) alergiami;
 • f) zaburzeniami metabolicznymi;
 • g) insulinoopornościa;
 • h) nadciśnieniem tętniczym
 • i) innymi dolegliwościami i chorobami mogącymi mieć wpływ na działanie metabolizmu.

5.15. Klientem zamawiającym program w serwisie zielonypuzzel.pl może być jedynie osoba dorosła, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

5.16. Zamówienie Testowe – każdy klient może zamówić zestaw testowy 1 raz, wybierając maksymalnie 2 zestawy. W przypadku gdy klientowi uda się zamówić więcej razy zestaw testowy, serwis Zielony Puzzel zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconej kwoty klientowi.

§6 PŁATNOŚĆ I DOKUMENTY ZAKUPU

6.1. Opłata za program następuje przelewem online za pośrednictwem bramki płatności PayU na stronie serwisu lub przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 46 1140 2004 0000 3602 7862 7958 prowadzony przez mBank S.A.ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.

6.2 Istnieje możliwość skorzystania z płatności w modelu subskrypcyjnym/cyklicznym za pośrednictwem bramki PayU. Chcąc skorzystać z takiej płatności, należy wybrać rodzaj płatności „Subskrypcja”, zapisać dane swojej karty w Panelu Klienta. Płatność za każdy dzień diety, zostanie automatycznie pobrana z zapisanej karty. Klient ma możliwość samodzielnego wyłączenia subskrypcji w swoim Panelu Klienta w dowolnym momencie.

6.3. W przypadku braku zaksięgowanej płatności na rachunku za zamówiony program min. 2 dni przed planowaną dostawą, serwis zielonypuzzel.pl nie zrealizuje zamówienia.

6.4. Korzystanie z usług serwisu zielonypuzzel.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej zielonypuzzel.pl.

6.5. Po dodaniu wybranego produktu do koszyka i wypełnieniu formularza zamówienia na stronie zielonypuzzel.pl serwis zielonypuzzel.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. W przypadku płatności Przelewem tradycyjnym, potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 6.1.

6.6. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia i niniejszym regulaminie.

6.7 Kupujący wyraża zgodę na wystawienie paragonu detalicznego do kwoty 450zł. Powyżej tej kwoty, zostanie wystawiona faktura vat i przesłana bez podpisu na podany adres mailowy. Wszystkie dokumenty sprzedaży, dostępne są Panelu Klienta. Powyższy sposób dostarczenia dotyczy również korekt do faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

6.8 Paragon z Nip-em do kwoty 450zł, można wygenerować zaznaczając opcję: „Generuj Paragon z Nip-em” podczas składania zamówienia. Faktura na firmę z Nip-em, zostanie wygenerowana do zamówień powyżej 450zł, po oznaczeniu przez Klienta opcji „Generuj Fakturę na Firmę” podczas składania zamówienia.

§7 DOSTAWA

7.1. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 10:00.

7.2. Dostawa następuje w strefie dowozu wedle czasów złożenia zamówienia wskazanych w §5 pkt 5.6 niniejszego regulaminu. Dostawa w strefie dowozu jest bezpłatna. Możliwość i opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu zielonypuzzel.pl

7.3. Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty – zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Zielony Puzzel poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, smsowo lub mailowo.

7.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy, jednak nie później niż do godziny 08:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu, uwzględniając godziny pracy biura serwisu zielonypuzzel.pl. Zmianę można dokonać samodzielnie poprzez „PANEL KLIENTA” lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: kontakt@zielonypuzzel.pl. Zmiana wysłana mailowo, wymaga otrzymania potwierdzenia w wiadomości zwrotnej od Zielony Puzzel.

7.5. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 7.4. nie zostaną zrealizowane i nie przysługuje z tego tytułu Klientowi żadna rekompensata.

7.6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszonymi do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy lub braku oznaczeń domu lub mieszkania, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

7.7. W przypadku niedziałającej windy kurier nie ma obowiązku doręczenia diety pod drzwi na wysoko położonych lokalach.

7.8.  W przypadku braku możliwości dojechania do posesji klienta z powodów niezależnych od firmy transportowej np. zasypana, oblodzona, zaśnieżona  lub zamknięta droga. Przesyłka nie zostanie dostarczona a firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

7.9. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Idea Puzzel Catering  (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

7.10. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową lub sms na adres lub numer telefonu podany przy składaniu zamówienia.

§8 ZAWIESZENIE, ZMIANY PROGRAMU, ZMIANA
TERMINU DOSTAWY

8.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca, daty, godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu i zawieszenia dostaw. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

8.2. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 7:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, niezbędne jest wysłanie potwierdzenia płatności na adres: kontakt@zielonypuzzel.pl.

8.3. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – klient otrzymuje punkty do swojej Skarbonki o wartości nadpłaty, Klient nie może domagać się zwrotu powstałej nadpłaty.

8.4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia. W przypadku zamówienia diety w cenie promocyjnej nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.

8.5. Klient ma możliwość samodzielnego zawieszenia dostawy na określony czas (zmiany terminu dostawy) w Panelu Klienta lub taką informację przekazać drogą mailową na adres kontakt@zielonypuzzel.pl lub telefonicznie na nr. 532-532-765, nie później niż 2 dni robocze przed dostawą do godziny 15:00.

8.6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

8.7. Zielonypuzzel.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

8.7.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności bez podania prawidłowych danych Zamawiającego tj adresu, informacji kontaktowych

8.7.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów zielonypuzzel.pl

8.7.3. pozyskania od Klienta informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania Produktów zielonypuzzel.pl

8.7.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty zielonypuzzel.pl

8.7.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (UMOWNE)

9.1. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Zielony Puzzel, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA (USTAWOWE)

10.1. Zielony Puzzel informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

10.2 W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę

§11 REKLAMACJE

11.1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

11.2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@zielonypuzzel.pl

11.3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

11.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Stanowisko zostanie przesłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

11.5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, zielonypuzzel.pl poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

11.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji i powstałej z tego tytułu nadpłaty, Zielony Puzzel zwróci pozostałe środki na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania decyzji o uwzględnieniu reklamacji.

11.7. W razie stwierdzenia przez serwis zielonypuzzel.pl, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Zielony Puzzel poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.

11.8. W razie nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kierowcy) zielonypuzzel.pl, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, serwisowi zielonypuzzel.pl należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie zielonypuzzel.pl.

11.9. Przedmiotem reklamacji nie może być czas dostawy.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12.1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej UOKIK https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

12.2. Pozasądowe sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, udostępnione są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12.3. Klient jest uprawniony m.in. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;  oraz do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Zielonym Puzzlem.

12.4. Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zielonypuzzel.pl informuje o adresie platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL stanowiącej źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§13 PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

13.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu należą do Zielonego Puzzla i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

13.2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Klient serwisu obowiązany jest do nieumieszczania na stronie serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Zielony Puzzel zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą: warunków świadczenia usług i oferty serwisu, funkcjonalności serwisu, przepisów powszechnie obowiązujących.

14.2. Zmiany Regulaminu mają moc obowiązując od chwili ich publikacji w Serwisie.

14.3. Wszelkie modyfikacje Regulaminu nie zmieniają praw już nabytych przez Klientów, tzn. nie wpływają  na zamówienia dokonane przed zmianami niniejszego Regulaminu. Zamówienia takie będą realizowane według zasad obowiązujących w dniu ich złożenia.

14.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, tj. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

14.6. Regulamin jest dostępny na stronie www.zielonypuzzel.pl, jak również przechowywany jest w wersji pisemnej i elektronicznej w siedzibie Zielonego Puzzla.

14.7. Regulamin ma moc wiążącą od 03.12.2023r

Załącznikiem do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są:

Polityka Prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem jest Ilona Kieres prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Idea Puzzel Catering Sp.zo.o 39-460 Tarnowska Wola 225 NIP: 8672247484. (IDEA PUZZEL). Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zielonypuzzel.pl lub telefonicznie pod nr 532-532-765.

 Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów IDEA PUZZEL, osób kontaktujących się z IDEA PUZZEL w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania lub adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu, termin dostawy.

Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, a co za tym idzie prawidłowego przygotowania posiłków w oparciu o informacje zdrowotne informujemy, iż będziemy gromadzić Państwa dane „wrażliwe”, tj. między innymi informacje o stanie Państwa zdrowia, danych biometrycznych. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej czy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu),

wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,

prawnie usprawiedliwionego interesu IDEA PUZZEL jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności: WFirma.pl; TPay; SerwerSMS.pl Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj.  do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 Polityka cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu zielonypuzzel.pl takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu

zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu;

personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres Idea Puzzel Catering Sp.zo.o 39-460 Tarnowska Wola 225 NIP: 8672247484, REGON: 382879849. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

Idea Puzzel Catering Sp.z o.o.
39-460 Tarnowska Wola 225
KRS: 0000777844
REGON: 382879849,
NIP: 8672247484

ZAŁĄCZNIK NR 2 – CENNIK DIET

Cennik naszych Diet